Geachte patiënt,

In onze praktijk vinden we de gezondheid van onze patiënten en ons personeel erg belangrijk. Om de verspreiding van het corona virus te beperken is het nodig om de patiëntenstroom naar onze praktijk naar het minimale te verlagen.
Om dit te bereiken stellen we onderstaande maatregelen in:

1. Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnen komen.
Kom dus alleen naar uw afspraak tenzij dit echt niet anders kan. Door het nemen van deze maatregel beperken we het aantal mensen die tegelijkertijd aanwezig zijn in de wachtkamer. Zo verlagen we de mate van onderling contact ter voorkoming van besmetting.

2. Kom niet naar de praktijk voor het stellen van vragen.
Bel of mail de praktijk.

3. Kom geen formulieren/brieven/medicijnen afhalen als dat nu niet noodzakelijk is.
Sta stil bij de noodzaak voor het afhalen van zaken. Is het bloedprikformulier NU nodig? Is mijn medicatie helemaal op? Is de verwijsbrief NU nodig? Ga na hoe lang e.e.a. kan wachten en stel uw bezoek aan de praktijk uit.

4. Oudere- en kwetsbare patiënten laten we niet naar de praktijk komen.
Het corona virus is gevaarlijker voor oudere- en kwetsbare patiënten. Het beschermen van deze patiëntengroepen is daarom extra van belang. Indien een huisartsenconsult nodig is bij deze patiënten zullen wij hiervoor de patiënt thuis bezoeken.

5. Alle regulieren ketenzorgconsulten worden verplaatst naar een later moment.
Bij ketenzorg (Astma, COPD, Diabetes en CVRM (controles bij hart- en vaatziekten)) consulten is er meestal geen sprake van spoed. Daarom verplaatsen we deze consulten naar een later moment. Heeft u vragen over uw behandeling? Bel of mail dan de praktijk.

6. Stel laboratorium- of röntgenonderzoek in het ziekenhuis uit.
Stel een mogelijk bezoek aan het ziekenhuis uit als het om ‘controle’ gaat. Dit ook op nadrukkelijk verzoek van de ziekenhuizen uit onze regio.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen. Als u dan nog vragen hebt, kunt u contact met de praktijk op nemen. Met elkaar moeten we dit virus bestrijden en gelukkig zijn we in Blokzijl erg goed in samenwerken.

Heel veel sterkte gewenst aan ieder in deze moeilijke tijd.

Met hartelijke groet,
M. Reinders en L. Santing, huisartsen te Blokzijl